Zamansız Mektuplar Projesi kapsamında tarafımca yazılan ve sağlık hikayemi de içeren mektuplar da dahil ilgili içeriklerin (“İçerikler”) Zamansız Mektuplar Projesi kapsamında Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından uygun görülen web sitesi, sosyal medya hesapları ve internet de dahil olmak üzere tüm iletişim mecralarında, tanıtım filmi ve materyallerinde, disk ve/veya bilgisayar ortamında, kurumsal sosyal medya hesaplarında, basılacak kitaplarda ve ilgili tüm yayın türlerinde kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına ve kamuya arzına muvafakatimin/iznimin bulunduğunu; İçerikler’e ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (“FSEK”) doğan işleme (FSEK m.21), çoğaltma (FSEK m.22), yayma (FSEK m.23), temsil (FSEK m.24), umuma iletim (FSEK m.25) hakkı dâhil tüm mali haklarımı ve umuma arz salahiyeti (FSEK m.14), adın belirtilmesi salahiyeti (FSEK m. 15) ve eserde değişiklik yapılmasını men etmek (FSEK m. 16) şeklinde manevi haklarımın kullanım hakkını Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren sınırsız süreyle, T.C. sınırları içinde ve dünya çapında hak devrini kapsayacak şekilde, bilabedel ve gayr-i kabili rücu olarak devrettiğimi ve Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilecek kullanımların manevi haklara ve kişilik haklarına tecavüz niteliğinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İçerikler kapsamında katkılarımı mevzuata uygun şekilde ve sorumluluğu tarafıma ait olmak üzere bağımsız ve gönüllü olarak bilabedel sunduğumu ve katkılarımı sunmama bir engel bulunmadığını, buna engel herhangi bir durum olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Menü